My article: The Materiality of Work. An Assemblage. A Brick. A Piece of Cake / Materialność pracy. Asamblaż. Cegła. Kawałek ciasta in Czas Kultury 3/2016.

Standard

img_5138

Czas w cukierni mierzony jest w pieniądzach, ilość pracy, tak zwany workload w Instytucie Kunst im Kontext w punktach ECTS. Kawałek czasu kosztuje w cukierni 8,50 euro, na uniwersytecie 0,03 punkta, co przy cenie 3 euro za kawałek ciasta wynosi 2040 kawałków ciasta za cały program studiów magisterskich wraz z dwoma projektami: małym i dużym, pracą koncepcyjną, planowaniem, wykonaniem, prezentacją i dokumentacją. Reasumując, przy dodaniu do wyżej wymienionych pracy magisterskiej równanie wynosi: 3600 godzin, 30 600 euro, 10 200 kawałków ciasta, 120 punktów ECTS.

W ciągu dnia trzy zatrudnione w cukierni osoby pieką około 100 różnych ciast, jeśli każdy/każda z nich pracuje 8 godzin, w kawałku ciasta znajduje się w 1,5 minuty jego/jej czasu. W ciągu godziny każdy z piekarzy piecze około 33 ciast, zarabia jednak tylko 22 kawałki, zatem niewiele więcej niż dwa całe ciasta. Co się dzieje z pozostałymi 31 ciastami?

(…)

Czas Kultury 3/2016