“Sytuowanie utopii / Situating utopia”, wystawa w poznańskiej galerii SKALA, marzec 2017, jako część mojego doktoratu / as a part of my Ph.D

Standard

Skala 1:1

Sytuowanie utopii – w stronę wirtualnego uniwersytetu feministycznego

:SKALA, 3.03 – 17.03.2017

Święty Marcin 49a, Poznań

Zofia nierodzińska w prezentowanej w galerii :SKALA sytuacji przenosi ciężar gatunkowy pracy artystycznej z funkcji interpretacji rzeczywistości na jej aktywne kształtowanie, z jej wymiaru indywidualistycznego na zbiorowy. Publiczność staje się w tej konstelacji nie tyle odbiorcą, ile użytkownikiem_czką sztuki  jako przestrzeni wspólnej, a galeria z miejsca realizacji wystaw przeistacza się w przestrzeń spotkania. Sytuowanie utopii jest wyrazem fuzji dwóch konwencji: sztuki jako impulsu zmiany społecznej i eskapizmu łączonego z jej autonomią. Przestrzeń galerii jako miejsce, w którym wiedza jest jednocześnie produkowana i dystrybuowana, ulega transformacji podczas każdego materializującego się w niej wydarzenia. Zaproszenie przez nierodzińską do udziału w przedsięwzięciu innych artystów_ek i aktywistów_ek przywodzi na myśl założenia sztuki relacyjnej Nicolasa Bourriaud, z tą różnicą, że mikrokosmos świata sztuki nie jest tu jedynym punktem odniesienia. Sztuka traktowana jest tu jako narzędzie, którego zastosowanie najlepiej sprawdza się poza biało otynkowanymi ścianami galerii. Ta ostatnia spełnia tu raczej funkcję tymczasowej bezpieczniejszej przestrzeni, która umożliwia artykulację tematów poruszających się na granicy legalności. Inaczej niż white cube jest miejscem świadomym swojej polityczności, zdającym sobie sprawę ze swojego konkretnego usytuowania.

Na projekt nierodzińskiej warto zatem spojrzeć jak na serię prowokujących do myślenia sytuacji złożonych z wydarzeń performatywnych, spotkań oraz prezentacji filmu i słuchowiska.

Marek Wasilewski

3.03.2017 (piątek), g. 19

SŁUCHOWISKO SOFI DA EAST, Sytuowanie utopii, w stronę Wirtualnego Feministycznego Uniwersytetu

4.03.2017 (sobota), g. 19

KULTURA RE_PRODUKCJI

Pokaz filmu Sarah Diehl Abortion Democracy (z napisami w j. polskim).

Spotkanie z Sarah Diehl i Natalią Broniarczyk. Uczestniczki rozmowy porównają obowiązujące w Niemczech i w Polsce prawo reprodukcyjne oraz przedstawią alternatywne infrastruktury wsparcia dla kobiet na przykładzie Cioci Basi (oddolnej organizacji wspomagającej osoby z krajów, w których aborcja jest nielegalna, udzielającej pomocy w przeprowadzeniu zabiegu w Berlinie) oraz Aborcyjnego Dream Team on Tour w Polsce.

5.03.2017 (niedziela), g. 19

CZY AKADEMIA MA PŁEĆ? – rozmowy wokół cielesności nauki i sztuki z udziałem Sandry Frydrysiak, Izy Kowalczyk, Andrzeja Marca oraz Karoliny Sikorskiej.

6.03.2017 (poniedziałek), g. 19

OD ESKAPIZMU DO ARTYWIZMU

Performance Wahshi Kuhi, czyli działanie jako narzędzie oporu.

Spotkanie z udziałem Mariny Naprushkiny inicjatorki projektu-instytucji Neue Nachbarschaft // Moabit oraz Agnieszki Różyńskiej kuratorki cyklicznego wydarzenia „Sąsiedztwo — granice bliskości”.

Fot: Tomasz Koszewnik (dzięki uprzejmości Galerii SKALA)

1_DSC3729_2048_sRGB3_DSC3743_2048_sRGB5_DSC3749_2048_sRGB9_DSC3765_2048_sRGB10_DSC3767_2048_sRGB11_DSC3773_2048_sRGB22_DSC3768_2048_sRGB23_DSC3770_2048_sRGB24_DSC3810_2048_sRGB26_DSC3791_2048_sRGB27_DSC3802_2048_sRGB29_DSC3784_2048_sRGB30_DSC3813_2048_sRGB31_DSC3827_2048_sRGB32_DSC3837_2048_sRGB37_DSC3845_2048_sRGB39_DSC3840_2048_sRGB