Aukcja! Sztuka dla Puszczy / 20.10 / 18:30

Standard

zaproszeni dl z logo 20.09 (1)_Seite_1

 

W dniach 13 – 20 października 2017 modernizm wróci do korzeni, a arsenał Galerii Miejskiej wypełni się sztuką miasta dla puszczy. W tych dniach kolektyw Busz zaprasza na salon zależnych od wody, światła i tlenu, na wystawę prac artystycznych, które zostały przekazane w konkretnym celu — aby bronić drzew przed wycinką. Tygodniowa wystawa zwieńczona zostanie aukcją — 20 października o godzinie 18.30, z której całkowity dochód przeznaczony zostanie na wsparcie Obozu dla Puszczy pod Białowieżą.

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami brutalnej akcji wycinania drzew objętych międzynarodową ochroną, rozjeżdżania leśnej ściółki, która jest środowiskiem życia dla ponad 5000 gatunków grzybów, śluzowców, porostów, chrząszczy, mrówek i bakterii. Obserwujemy, jak to, co jeszcze niedawno uznawane było za nietykalne, ginie pod obojętnymi na bogactwo fauny i flory kołami harwestera. Jako instytucja miejska nie chcemy dłużej pozostawać bierni, dlatego włączamy się w protest wraz z kolektywem Busz, wykorzystując to, na czym znamy się najlepiej — organizując wystawę i aukcję.

Dochodami z aukcji pragniemy wesprzeć tych i te, którzy(re) zdecydowali(ły) się pozostać w puszczy na dłużej, aby chronić ją wtedy, kiedy przepisy zawodzą.

Udział biorą: Gosia Bartosik, Anna Baumgart, Weronika Bet, Natalia Brandt, Sofi da East, Stefan Ficner, Adam Gołębiewski, Vanessa Gravenor, Barbara Gryka, Izabella Gustowska, Sonja Hornung, Jakub Jasiukiewicz, Kika Jonsson, Piotr C. Kowalski, Jarosław Kozłowski, Ewa Kubiak, Jacek Kusz, Diana Lelonek, Olga Lewicka, Piotr Macha, Jakub Matuszczak, Paweł Matyszewski, Anita Mikas, Dawid Misiorny, Noriaki, Marcin Nowak, Justyna Olszewska, Richard Pettifer, Mikołaj Tkacz, Ola Winnicka, Karolina Wojciechowska, Zuzanna Ziółkowska/Hercberg, Rafał Żarski

fot. Diana Lelonek

projekt zaproszenia: Maria Dutkiewicz

 

SAMSUNG CAMERA PICTURESIMG_8211foto groundfloor gallery

Municipal Gallery Arsenal and Collective Bush announce: Action! Auction!
Auction for the Bialowieza Primeval Forest.

On 13-20th of October modernism will return to its roots, and the arsenal of the Municipal Gallery will fill itself with the art from the city to the wilderness. These days we invite you to a water-, light- and oxygen-dependent salon, for an exhibition of artworks that has been delivered for a specific purpose — to protect the trees from being cut down. Weeklyexhibition will be accomplished with an auction on 20th of October at 6 pm — from which total income will be allocated to support the camp in the Białowieża Primeval Forest.