Interspecies community: MSZAK (Moose) / Wspólnota międzygatunkowa: MSZAK

Standard

62020555_2330822613905614_5269461273422069760_n

Wspólnota Międzygatunkowa+ wyrosła z czarnoziemu, plastisfery i meandrów styku kostek bauma. Jej celem jest zbutwienie paradygmatu poddaństwa Ziemi wobec człowieka. Jednocząc się ponad gatunkowymi podziałami, członkinie i członkowie domagają się zniesienia hierarchicznego systemu opartego na ekobójstwie i wysysaniu planety z soków. Symbiotycznie gromadzą się w nieograniczonej różnorodności kłączy, plech, stóp, płetw, nibynóżek, rzęsek i racic. Wspólnota posiada własny ustrój, doktrynę, bakterie jelitowe i obrzędy kultowe. Jednym z nich jest odbywający się w majową pełnię księżyca rytuał Mszaka. Jest to celebracja siły rozkładu, będącej częścią twórczej, witalnej materii kompostu. Istoty stowarzyszone we wspólnocie wchłonęły przez krwiobieg i trawią fakt, że przyroda jest w nich, a nie poza nimi. By skutecznie szerzyć idee solidarności ponadgatunkowej wspólnota dąży do wpisania w Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. 

/

Interspecies Community + grew out of mold, plastisphere and compost. Its aim is to contest the paradigm of Earth’s subjection to man. Uniting over genre divisions, community members demand the abolition of a hierarchical system based on ecocide and sucking the juices of the planet. They symbiotically accumulate in an unlimited variety of rhizomes, thallus, feet, fins, cilia and hooves. The community has its own system, doctrine, intestinal bacteria and cult rituals. One of them is the Mszaka ritual held in May full moon. It is a celebration of the power of decomposition, which is a part of the creative, vital matter of compost. Entities associated in the community have absorbed through the bloodstream and digest the fact that nature is in them, and not beyond them. To effectively spread the idea of interspecies solidarity, the community seeks to enter the register of churches and other religious associations.

video: Małgorzata Gurowska

video: Olga Ozierańska

 

z kompostu powstałaś w kompost się obrócisz

butwienie i gnicie da ci nowe życie

z kompostu powstałeś, w kompost się obrócisz

Po drodze do materii, cichutko zanucisz

Wije i dżdżownice wywrócą mnie na nice

stada bakterii uwolnią z cielesnej mizerii

w całun z grzybów spowita, w spokoju glebę powitam

i wy świat pocieszycie, wnikając w pierwiastkach w poszycie

od ziemskich dóbr przymusu, wybawi nas warstwa humusu

zjednoczą się wszystkie istnienia, w cichej radości butwienia

rozsypujcie się biurowce, nie wodźcie już na manowce

upadajcie kominy, obrastajcie w byliny

zatrzymaj się wzroście, zgnij kapitale w kompoście

pogrążmy się w rozkładzie, we śnie, już czas by powlekły nas pleśnie

zielone, szarawe omszałe, wracam do prochu, z którego powstałem

i ziemia wilgocią śliska, to będzie mych szczątków kołyska

kołysz się kołysz święty cyklu życia, od powicia aż do zgnicia

 

64260553_857280157972200_645167241058320384_n.jpg

https://www.facebook.com/Wspólnota-międzygatunkowa-850183612015188/?hc_location=group

#AniaSiekierska #AdelinaCimochowicz #PawełBłęcki #DobrawaBorkała #MarzenaCzuba #WeronikaParafinowicz #KorneliaSobczak #MariaDębińska #DianaLelonek, #Olga Ozierańska…