Wydarzenia z roku ZOZO / Some events of the year 2020

Standard

Początek zeszłego roku to pożegnanie z wystawą “Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK”

The beginning of the last year was also a farewell to the exhibition “Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV”

Styczeń – luty: wydanie ósmego numeru @MagazynuRTV w temacie opieki

January-February: The eight issue of the Magazyn RTV on care was made available online

Marzec: numer Magazynu RTV o magii

March: The ninth issue of the Magazyn RTV on magic

Maria Subczyńska

Marzec – czerwiec: Cykl DOMOWY ARSENAŁ na czas pandemii, w tym 6.05 Debata o stanie kultury oraz 3.06 Debata o stanie edukacji w sztuce

March-June: Series HOME ARSENAŁ for the time of pandemic, including on the 5th of May Debate on the state of culture and on the 3rd of June Debate on the state of education in art

21.04 opublikowanie eseju “Spargelstechen in der Pandemie” w lewicowym magazynie A&K w j.niemieckim oraz w Czasie Kultury w tłumaczeniu na polski “Praca kryzysowa, czyli kto tnie szparagi w czasie pandemii”

21st of April – publication of the essay “Spargelstechen in der Pandemie” in the left-wing A&K magazine in German and in Czas Kultury (Culture Time) translated into Polish “Crisis work, i.e. who cuts asparagus during a pandemic”

20.06 prezentacja “Rewolucje są czasochłonne” w ramach @SeminariumFeministycznego dotyczącego feministycznych instytucji w LOKALu 30

20th of June – presentation “Revolutions are time consuming” within the @FeministSeminar on feminist institutions in LOCAL 30 Gallery

video

Czerwiec – wydanie dziesiątego numeru Magazynu RTV o edukacji

Publication of the tenth issue of Magazyn RTV on education

Sierpień: wydanie jedenastego numeru Magazynu RTV o technologii

Publication of the eleventh issue of Magazyn RTV on technology

Sierpień / August: Lajka of my/our life. Interspecies family building

01.09 Dyskusja online: Białoruś teraz! Relacje pracowników i pracowniczek kultury, moderacja: Vera Zalutskaya

1st of September: Online discussion: Belarus now! Reports of employees and cultural workers, moderation: Vera Zalutskaya

“Everybody strike!”, Masha Svyatogor, 2020

18.09 – 15.11 wystawa i wydarzenia w ramach Magicznego zaangażowania

18th of September till 15th of November: exhibition and events within the framework of Magic Engagement

Pająk ze słomy: Jadwiga Anioła, fot. Taso Pataridze

20.10 Debata online: “Kto się boi Gender?” z: Bartek Lis, Pixie Frączek i Jakub Walczyk

Online debate “Who is afraid of Gender?”

21.10 Warsztaty hybrydowe w @Pawilonie: “Nowe Życie: Polityki troski” z Bartek Mroczkowski i Aleksandra Skowrońska

Hybrid workshops in @Pawilion: “New Life: Politics of Care”

Listopad – wydanie dwunastego numeru Magazynu RTV “Siostra Lesbijka” pod redakcją Stowarzyszenia SISTRUM (Monika Rak, Agnieszka Małgowska i Maja Korzeniewska)

November – release of the twelfth issue of Magazyn RTV “Sister Lesbian” edited by SISTRUM Association (Monika Rak, Agnieszka Małgowska and Maja Korzeniewska)

19.11 Debata MSN online: “Zjednoczone Ruiny” w ramach 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE „Coś wspólnego”, na zaproszenie #DOMIE (Katarzyna Wojtczak i Martyna Miller)

Museum of Modern Art’s online debate: “United Ruins” as part of the 12th edition of the WARSAW UNDER CONSTRUCTION “Something in common” festival, invitation by #DOMIE (Katarzyna Wojtczak and Martyna Miller)

Listopad: publikacja książki pod redakcją Agaty Szydłowskiej i Moniki Rosińskiej “ZOEpolis” z moim tekstem “Symbiotyczne zaangażowanie”

November: publication of the book edited by Agata Szydłowska and Monika Rosińska “ZOEpolis” with my text “Symbiotic Engagement”

01.12 Światowy Dzień AIDS w Arsenale + Polskie EIDS + Visual AIDS, razem z Szymon Adamczak, Bartek AROBAL Kociemba, Luiza Kempińska i Jacek Zwierzyński, współpraca Biennale Warszawa

1st of December: “World’s AIDS Day in Arsenal + Polish EIDS + Visual AIDS”, together with Szymon Adamczak, Bartek AROBAL Kociemba, Luiza Kempińska and Jacek Zwierzyński, cooperation with Biennale Warsaw

01.12 Wydanie publikacji po wystawie “Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK”

Publication of the book after “Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV exhibit

Nan Goldin “Piotr and Jörg on their hotel bed, Wolfsburg”

Od 22.10 do dziś protesty i praca oporu w związku z nieludzkim orzeczeniem pseudo trybunału Julii Przyłębskiej #StrajkKobiet

From 22nd of October to the present day protests and resistance work in relation to the inhumane verdict of the pseudo tribunal of Julia Przyłębska #StrajkKobiet

fot. Michał Adamski